Witamy w Banku Prasowym VW
Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza.

W ciągu trzech dni otrzymają Państwo - pocztą elektroniczną - potwierdzenie zgłoszenia oraz identyfikator i hasło uprawniające do pobierania i wykorzystywania informacji zawartych w Banku Prasowym VW www.vw.press-bank.pl oraz w Banku Prasowym Audi www.audi.press-bank.pl.
 
imię: nazwisko:
adres: kod /
miasto:
/
redakcja: dział:
Preferowane kategorie wiadomości w newsletterze VW:
informacje produktowe  informacje finansowe / wyniki sprzedaży  sport 
Preferowane kategorie wiadomości w newsletterze Audi:
informacje produktowe  informacje finansowe / wyniki sprzedaży  sport 
medium: czasopismo  fotografia  telewizja  internet  radio
telefon: fax:
e-mail:    
Zgadzam się na wykorzystanie i przetwarzanie powyższych danych w centralnej bazie Volkswagen Group Polska: ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, w celach marketingowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
Informujemy, że dysponuje Pani/Pan prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić w siedzibie
Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.